Loading...

Normativa entrenadors

Com que els valors i l’educació és un aspecte important i vital al nostre club, vetllem perquè sempre s’apliquin en tots els estaments i àmbits del club. I un dels que té més impacte directe en tots els nens i nenes que formen part d’aquesta família són els Entrenadors. I les qualitats i funcions també estan comentades i acceptades per tots.

ASPECTES SOBRE L’ENTRENADOR/MONITOR D’ESPORTS

Qualitats d’un entrenador/monitor.

 • Persona amb empatia.
 • Organitzat i endreçat.
 • Bona capacitat d’atenció i observació.
 • Amb iniciativa pròpia i capacitat resolutiva.
 • Capacitat de treball en grup.
 • Dinàmic.
 • Que li agradi treballar amb nens.
 • Amable, pacient i amb un gran sentit de la responsabilitat.
 • Imaginatiu, creatiu i innovador.
 • Previsor amb la feina. S’ha de planificar els entrenaments amb antelació.
 • Implicat amb el projecte pel qual se l’incorpora al grup d’entrenadors/monitors.

Funcions de l’entrenador/monitor abans de l’activitat (entrenament/partit).

 • Ser puntual. L’entrenador/monitor ha d’arribar el primer.
 • Ell és el màxim responsable del grup i la imatge de l’escola.
 • Ha d’anar uniformat amb el material que li proporciona el Club.
 • Programar els entrenaments. L’entrenador/monitor ha d’entregar la programació d’entrenaments dues setmanes abans. Això garanteix que l’entrenador/monitor porti les sessions preparades i que no improvisi a l’hora de fer els entrenaments i que hi hagi una bona previsió del material.
 • Control d’assistència. Tenir control de les assistències i faltes dels jugadors i donar coneixement al coordinador esportiu.
 • Control de les convocatòries. Donar la convocatòria als jugadors. Donar-la al coordinador esportiu com a mínim dos dies abans del partit. Tenir cura de què les convocatòries siguin justes i equitatives. L’assistència del jugador a l’entrenament ha de ser un criteri prioritari.

NOTA: FER UN BON ÚS DE LES XARXES SOCIALS. EN REPRESENTACIÓ DEL CLUB NOMÉS ES FARAN COMUNICATS INFORMATIUS SOBRE ASPECTES DEL CLUB.


Instituciones
Patrocinadors
Col.laboradors
Instituciones