Loading...

Codi de conducta

Aquest Codi de Conducta pretén ser una guia que ampari al Abrera Club Esportiu sota unes normes que envolten la nostra activitat i a l’esport.

Ens hem basat en el saber i sentit comú de fonts especialitzades en aquest tipus de normativa específica per a clubs esportius. Aquest codi, perquè sigui efectiu, ha de ser conegut, complert i respectat per tots els membres de l’entitat, sigui quina sigui la seva ocupació o càrrec que desenvolupi.

 

L’esportista

Observar les normes bàsiques i l’esperit del “Fair Play” (Joc net), gaudir i acceptar la realització de la pràctica esportiva.

Normes reguladores

El jugador i esportista ha de complir amb els següents principis:

 1. No protestar les decisions de jutges, àrbitres i tècnics.
 2. Respectar la integritat del rival.
 3. No agredir verbalment ni física.
 4. Saludar esportivament, tant si es guanya com si es perd.
 5. Respectar les instal·lacions esportives i el material.
 6. No protestar en els canvis, perquè suposa un menyspreu al company substituit.
 7. No discutir amb els propis companys.
 8. Animar al company que falla. Fallar és humà.
 9. No respondre a les provocacions del rival.
 10. Respectar les decisions de l’entrenador.
 11. No treure profit d’una lesió d’un rival per aconseguir avantatge.
 12. No provocar que altres comentin sancions.
 13. Evitar lesions a un esportista.
 14. Acceptar les disculpes del rival.
 15. Evitar obsesionar-se amb la victòria, per considerar l’esport com un joc per a divertir-se i millorar la condició física.
 16. No menysprear al rival.
 17. Evitar traslladar a l’àrea esportiva disputes personals.

L’aficionat o familiar

Motivar i acompanyar als esportistes gaudint amb l’assistència i contemplant l’event esportiu, tot i que el bon joc i el resultat favorable sigui per a l’equip rival. Els familiars que assisteixen com aficionats a les competicions esportives han de fomentar els valors esportius i evitar incitar a la violència amb els seus comportaments individuals.

Conceptes com amistat, respecte a l’adversari i esperit esportiu defineixen perquè volem que els nostres fills facin esport a la nostra entitat. Per tot això trobem important establir uns principis de respecte que volem que ens ajudeu a posar en pràctica.

Recomanacions

 1. No afavorir la revenja, la venjança o el joc brut.
 2. Respectar al rival i evitar qualsevol falta de cortesia o respecte.
 3. Fer un ús adequat de les instal·lacions esportives.
 4. No criticar les observacions de l’equip de tècnics.
 5. Respectar amb el silenci i l’ànim, el treball de l’entrenador i l’equip tècnic.
 6. No fer observacions als esportistes durant la realització de l’activitat esportiva.
 7. No protestar, discutir i insultar les decisions de l’equip de tècnics.
 8. Evitar una actitud o discurs violent, agressiu o intimidatori.
 9. Respectar totes les decisions de l’entrenador.
 10. Evitar qualsevol situació de risc.
 11. Evitar fomentar el joc agressiu.
 12. No protestar, discutir i insultar les decisions de l’àrbitre o equip arbitral.

Segurament ens hem deixat alguna norma o conducta en aquest codi però apel·lem al sentit comú de cadascuna de les persones ha portar-lo a la pràctica en el seu esperit. També volem recordar, i pensem que és una de les premisses més importants, que els nostres fills veuen en nosaltres tot allò que poden fer, i som juntament amb l’equip de tècnics, el mirall on es reflecteixen. Aquí rau la importància del vostre comportament.

Animar resulta molt formatiu. Fem-ho!

El grup

L’equip esportiu i de competició no és la suma de les individualitats i ha de representar un valor superior i més important que el de cadascun dels seus integrants per separat. L’equip esportiu no ha d’entendre’s com una agrupació esportiva que practica un mateix esport.

Hem d’entendre que el grup (l’equip) és el context on cada esportista aporta el millor de sí (superant les individualitats), col·labora en la consecució d’un objectiu comú (cooperació) mitjançant la intervenció de tots els jugadors (participació), comparteix normes, principis i valors (socialització), assumeix que el bé col·lectiu està per sobre de bé individual (compromís), que tots desenvolupen un rol i una funció específica (organització) i que les decisions han de ser preses per canals i mecanismes transparents i equitatius (democràcia).

Reglament intern

 1. Evitar la marginació explícita o implícita de qualsevol membre.
 2. Afavorir les condicions d’igualtat i equitat dins de l’equip.
 3. Fomentar els valors compartits pel grup.
 4. Evitar valors, normes o pautes d’acció discriminatòries, vexatòries o intolerants.
 5. Aprendre a autogestionar-se de forma efectiva.
 6. Respectar les normes del grup.
 7. Dirimir de forma equitativa, justificada i argumentada les decisions que afecten a l’equip.
 8. Donar el mateix tracte i oportunitats a tots els membres de l’equip sigui quina sigui la seva capacitat esportiva, situació social i personal.
 9. Vetllar per la integritat i cohesió de tots els membrs, facilitant la socialització de les noves incorporacions.


Instituciones
Patrocinadors
Col.laboradors
Instituciones