Loading...

Protocol de convocatòries

En el cas que un equip tingui un nombre elevat de jugadors, com és norma en la nostra Escola esportiva, s’establirà una rotació equitativa i controlada de jugadors tal i com es recull a la Filosofia del Club.

D’aquesta manera, si algú no pot assistir una setmana al partit, és molt important que ho posin en coneixement del tècnic o coordinador perquè el sistema de rotació sigui efectiu. Si l’entrenador ho creu convenient, convocarà tots els jugadors.

El mínim de jugadors que han d’anar convocats, si tots estan a disposició del tècnic són 10.

Protocol d’avís

En el supòsit d’estar convocats i no poder assistir a la trobada, han de posar-se en contacte amb l’entrenador corresponent perquè aquest pugui convocar un altre jugador al seu lloc.

En el cas de no localitzar a l’entrenador ni als coordinadors, han d’enviar un correu a la següent adreça: info@futsalabrera.com

Ens sembla just que si hi ha famílies que estan complint amb el protocol, sigui una obligació de tots respectar-lo.


Instituciones
Patrocinadors
Col.laboradors
Instituciones