Loading...

Codi ètic

La nostra entitat està subjecta a el codi ètic de la Federació Catalana de Futbol i la Lliga Catalana de Futbol Sala.

El Codi Ètic és un text que forma part del cos normatiu de l’FCF, que pretén regular totes aquelles actuacions amb ocasió de l’activitat esportiva, dirigides a preservar els valors de respecte, joc net, esportivitat, compromís, lleialtat i objectivitat per part de totes les persones i entitats sotmeses al Codi.

Així mateix el citat Codi té com a objectiu l’eradicació o, en el seu cas, la reducció o atenuació en els seus efectes, de les conductes relacionades amb la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport del futbol.

El present Codi és aplicable a totes les persones i entitats integrades en l’organització de l’FCF esmentades a l’apartat 2 de l’article 1 dels Estatuts, que participin directament o indirectament en les activitats esportives organitzades per la mateixa, i, en particular, sobre els futbolistes (i els seus representants legals en el cas de menors d’edat), tècnics, entrenadors, monitors, personal tècnic i auxiliar dels clubs, delegats, organitzadors de competicions federades, àrbitres, que estant federats desenvolupin activitats tècniques o esportives en l’àmbit del futbol català, així com als directius de les esmentades entitats i als propietaris i gestors de les instal·lacions esportives que acullin la competició organitzada per l’FCF.

Les entitats esmentades a l’apartat 2 de l’article 1 dels Estatuts, així com els propietaris i gestors de les instal·lacions esportives que acullin la competició federada, han de prestar tot el seu suport al respecte i aplicació del Codi Ètic i a la seva difusió entre tots els destinataris, i, si s’escau, usuaris dels recintes esportius, en particular amb aquells que tinguin tasques de responsabilitat amb joves menors d’edat.

En aquest enllaç es pot accedir a l’Codi Ètic de la FCF. http://files.fcf.cat/documentos/2017/Codi%20Etic_30_06_17.pdf

Instituciones
Patrocinadors
Col.laboradors
Instituciones